Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Praktijk Terug naar Jou hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy. Je (persoons)gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Middels dit privacybeleid laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als u deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamelen en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Praktijk Terug naar Jou kan je persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk deze persoonsgegevens ter uitvoering van mijn dienstverlening en het informeren over mijn diensten en producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

 

Indien je een verzoek om informatie of een offerte doet via het contactformulier, dan vraag ik je naar je naam, e-mailadres en eventueel enkele aanvullende gegevens. Je gegevens gebruik ik uitsluitend voor de verwerking van je verzoek. Wanneer je een verzoek, e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik de berichten bewaar.

Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens die ik van je heb op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kan je doen door een gespecificeerd verzoek naar info@terugnaarjou.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreer ik het IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden ik ook bij met welk type browser je deze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van de praktijk. De verzamelde informatie wordt gebruikt om mijn dienstverlening te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

 

De praktijk maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van je browser. Je kan per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.
Via deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
De privacy van de bezoekers aan deze website wordt door mij gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Praktijk Terug naar Jou verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om de website te beheren en om de door jou gevraagde services en diensten te leveren. Jouw emailadres wordt bij het invullen van de online intake opgeslagen om je op de hoogte te houden van informatie en updates over de praktijk. Je kunt je ten allen tijde uitschrijven van deze updates. Jouw gegevens die noodzakelijk zijn om te bewaren worden vernietigd na 6 maanden, indien er geen nieuwe behandelingen meer nodig zijn.

 

Doorgifte aan derden

Praktijk Terug naar Jou verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Wij zullen je persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
om de rechten of eigendom van de praktijk te beschermen en verdedigen; en
te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de praktijk of het publiek te beschermen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Praktijk Terug naar Jou zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

Praktijk Terug naar Jou zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Contactinformatie

Als je van mening bent dat Praktijk Terug naar Jou niet heeft gehandeld op grond van dit beleid, dan kan je contact opnemen via info@terugnaarjou.nl of telefonisch via 06-143 677 41.